Usługi związane z układaniem kostki brukowej

Kostka brukowa to materiał bardzo wytrzymały, który posiada spore walory estetyczne i szerokie spektrum zastosowania. Używa się go do wykańczania takich nawierzchni, jak: chodniki, deptaki, parkingi, czy obejścia wokół posesji. Wykorzystanie kostki o niejednolitym wybarwieniu umożliwia stworzenie ciekawych aranżacji, na które składają się różnorakie figury geometryczne.

Z kolei monochromatyczna kolorystyka pozwala wyróżnić takie strefy, jak podjazdy chodnikowe, czy miejsca parkingowe. Układanie kostki brukowej wymaga odpowiedniej wprawy i umiejętności. Ponadto niezbędny jest do tego specjalistyczny sprzęt. Z tego względu zadanie to najlepiej zlecić profesjonalnej firmie posiadającej doświadczenie w branży, jaką jest brukarstwo. Przed przystąpieniem do realizacji prac wykonawca powinien przedstawić klientowi szczegółową ofertę, która zazwyczaj obejmuje: indywidualny projekt wraz z wyceną, transport materiału na miejsce realizacji robót, określenie terminu wykonania usługi i jej poszczególnych etapów oraz doradztwo w zakresie czyszczenia i konserwacji wykończonej nawierzchni.

Polecamy: – brukarstwo MK BRUK

Przed rozpoczęciem prac brukarskich oferent powinien precyzyjnie zaplanować system odprowadzania nadmiaru wody z nawierzchni. Niezwykle istotne jest bowiem optymalne dopasowanie spadków, aby deszczówka mogła spływać we właściwe miejsce. Następny krok to wykonanie podbudowy, która musi gwarantować odpowiednią nośność i przesiąkliwość dla wód opadowych. W dalszej kolejności robi się brzegowanie i wykonuje podsypkę, czyli warstwę o grubości ok. 5 cm zapewniającą prawidłowe osadzenie poszczególnych kostek. Teraz można przystąpić do zasadniczego etapu robót, czyli układania bruku.

Na koniec pozostaje jeszcze wypełnienie spoin i zagęszczenie nawierzchni. Po wykonaniu prac brukarskich wykonawca powinien uporządkować teren i udzielić klientowi niezbędnych wskazówek odnośnie pielęgnacji i konserwacji kostki, aby mogła ona długo zachować swój pierwotny wygląd. W tym zakresie zaleca się jej impregnację specjalnym środkiem na bazie żywicy.

Scroll to Top